Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ve smyslu zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. se provozovatel obchodu zavazuje vykonávat všechny činnosti potřebné proto, aby chránil tyto údaje. Osobní údaje budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele (zasílání novinek) a nebudou předány třetím stranám.